Heeft u vragen? Mail ons op apotheek.schmidt@ezorg.nl of bel ons op 035 691 64 21

Menu:

Klachten en FeedbackUw mening is belangrijk voor onze apotheek! Zo voeren wij jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder onze klanten.

Klacht?
Wij doen onze uiterste best u goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u een keer ontevreden bent. Dat horen we graag persoonlijk van u. Bellen of een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Komen we er samen niet uit? Dan is er een klachtenregeling. Uw klacht wordt dan behandeld door de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De volledige tekst van de klachtenregeling openbare apotheken kunt u hier downloaden.

klachtenprocedure infographic